Vážení zákazníci,

chceli by sme Vám predstaviť našu firmu a jej služby, ktoré poskytuje v oblasti stavebníctva

Spoločnosť s ručením obmedzením DUNSTAV PREFABETON bola založená v máji 2002 v dôsledku organizačných zmien v materskej spoločnosti DUNSTAV a.s. Z akciovej spoločnosti DUNSTAV vznikli tri hospodársky nezávislé subjekty. Spoločnosť DUNSTAV PREFABETON od materskej organizácie preberala stavebno-výrobnú činnosť.

1959 - Melioračné družstvo
1976 - AGROSTAV sp
1992 - AGS DUNSTAV a.s.
2000 - DUNSTAV a.s.

 

 

Vyše 40-ročná história našej firmy sa začala v roku 1959, keď bola založená Agrostav s.p.p. Pôvodne vykonával iba stavebné práce hlavne pre poľnohospodárstvo. V 80-tych rokoch rožšíril svoju činnosť a staval napr. aj futbalový štadión DAC Dunajská Streda, a hotely (Hotel Gladius, Hotel Slovan).

DUNSTAV PREFABETON s.r.o., vyvíja svoje aktivity od r. 2002. Sídlo máme v Dunajskej Strede. V súčasnosti sa o spokojnosť svojich zákazníkov stará 16 stálych zamestnancov firmy.

Prevádzky:
SAP – výroba betónových výrobkov
EUROHRANOL – výroba lepených hranolov a predaj sušeného reziva
BETONÁRKA – výroba certifikovaných betónových zmesí (transportbetón)

Naša firma sa od svojho vzniku usiluje získať silnú pozíciu na slovenskom stavebnom trhu. V minulých rokoch sme už dokázali, že sme spoľahlivou, rentabilnou a vážnou stavebnou firmou, a aj v budúcnosti chceme zachovať dobrú povesť našej firmy. 
S 40 ročnou minulosťou
 sme schopný poskytovať stavebné výkony na svetovej úrovni.

Obchodné meno: DUNSTAV PREFABETON, s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 4; Dunajská Streda  929 01
IČO: 45 340 412
Vložka číslo: 24835/T